Avustukset tiedote

Museiverkets bidrag till immateriella kulturarvet

Museiverkets bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt som följer Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet upphör den 18 oktober 2019 kl. 15.00.

Målet med bidraget är att främja genomförandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, öka medvetenheten om den och utvidga möjligheterna för lokalsamhällen att delta när det gäller det kulturarv som avses i konventionen. Bidrag kan ansökas för samarbets- och utvecklingsprojekt som främjar genomförandet av konventionen.

Ansökningstiden för Museiverkets bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt som följer Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet inleds den 9 september 2019 kl. 9.00 och upphör den 18 oktober 2019 kl. 15.00.

Museiverket lägger särskild tonvikt vid projekt som stöder verksamhetsprinciperna i Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Konventionen betonar betydelsen av verksamhet som utgår från lokalsamhällen, att traditioner tryggas och lever vidare samt mångfalden av traditioner.

Mera informationMuseiverkets websida.

Kontakt i frågor gällande understöd: specialsakkunnig Eija Liukkonen, tfn 0295 33 6009, eija.liukkonen(at)museovirasto.fi

Kontakt i frågor gällande Unescos konvention om immateriella kulturarv: specialsakkunnig Leena Marsio, puh.0295 33 6017, leena.marsio(at)museovirasto.fi