Saunarinki

BASTUKRETS INSTABLISERAD

De finska bastuoperatörerna har inrättat 31.8.2019 en Bastukrets, som syftar till att intensifiera bastusamfunds samarbete och främja vitaliteten i bastutraditionen på olika sätt.

I mars 2019 har Undervisnings- och kulturministeriet överlämnat en fil om ”bastukultur i Finland” till UNESCOs representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Dokumentet utarbetades av Finska Bastusällskapet i samarbete med många bastuföreningar och Museiverket. Beslutet om inskriptionen fattas i december 2020.

Som en del av sin ansökan till UNESCO har bastusamfundet identifierat en serie bevarandeåtgärder för att stödja vitaliteten i bastutraditionen. För att stödja dessa åtgärder inrättades ett Bastukrets, ett nätverk av bastuoperatörer.

Bastukrets är ett samhälle av bastuoperatörer i Finland vars mål är att stärka samarbetet mellan bastusamfundet och att fortsätta diskussionen om den nuvarande situationen i finsk bastu. Syftet är också att reflektera över och utveckla bastutraditionen ur hållbar utveckling. Samtidigt säkerställer Bastukrets verksamhet att finsk bastukultur förblir levande och vidarebefordras till kommande generationer.

Alla finska bastuföreningar är välkomna att gå med i Bastukrets.

För mer information:

Verkställande direktör Katariina Styrman, Finska bastusällskapet, katariina.styrman@sauna.fi

Specialist Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio@museovirasto.fi, 0295 33 6017