Sieppaa2

Ansökan till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet 2019

Ansökningstiden till den Nationella förteckningen över levande kulturarv har inletts. Den nationella förteckningen kompletteras regelbundet. Nästa gång som man kan ansöka om införande i förteckningen är före den 5 december 2019.

Valet till Nationella förteckningen över det levande kulturarvet är ett erkännande för aktörer som bedriver verksamhet förknippad med traditionerna. Förteckningen ökar traditionernas synlighet och tar processen att trygga det levande arvet i större utsträckning. Samtidigt är den ett steg närmare ett erkännande på internationell nivå. Den första ansökningsperioden ordnades 2017 när Undervisnings- och kulturministeriet valde 52 element till den nationella förteckningen.

Nu uppmuntras nya samhällen, föreningar och institutioner att ansöka om den nationella företeckningen. Det är bäst att starta processen i god tid och förbereda ansökningsfilen på ett deltagande sätt tillsammans med andra aktörer. Syftet är att själva förteckningsprocessen fördjupar förståelsen för att trygga levande arv.

Wikiförteckningen över det levande kulturarvet har visat att många människor är verksamma inom de olika domänerna av levande traditioner i vårt land. Wikiförteckningen omfattar redan 150 artiklar från fler än 220 aktörer på fem olika språk. Den nationella förteckningen synliggör det arbete som engagerade grupper utför samt stärker traditionernas ställning. Utgående från beredningar av Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet beslutar Undervisnings- och kulturministeriet om vilka element som införs i den nationella förteckningen. Förslagen bedöms också av aktörer inom olika domäner.

Från den nationella förteckningen är det möjligt att senare ansöka om att bli upptagen på Unescos internationella lista över det immateriella kulturarvet. Beslut om förslag som skickas till Unesco fattas av Undervisnings- och kulturministeriet på basen av ansökningar från samhällena. Finland förbereder sig att föreslå två element till Unescos förteckning gällande bastutraditionen i Finland och fioltraditionen i Kaustby.

Mer information

Leena Marsio, Specialist, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi +358 29533 6017