Perinteinen rasymatto

Nostetta käsityöhön!

Miten käsityön potentiaali voidaan muuttaa kiinnostukseksi käsityöalan koulutusta kohtaan ja kohottaa käsityön arvostusta? Miten alalle työllistyy? Käsityöringin työpajassa pohditaan yksin ja yhdessä alan haasteita ja etsitään ratkaisuja.

Työpajan aloittavat puheenvuorot, joissa alustajat tuovat esille oman alansa erityispiirteitä, erilaisia näkökulmia ja teesejä, miten heidän mielestään käsityöala saadaan kiinnostamaan nuoria. Hyvien käytäntöjen dialogin avulla pohditaan koulutusta, kulttuuriperintöä ja kestävän kehityksen näkymiä käsityön alan näkökulmasta. Ryhmissä keskustelemalla saavutetaan syvempi ymmärrys käsitellystä aiheesta ja eri näkökulmista aiheen sisällä. Parhaimmillaan syntyy ennalta arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. Kuulemme kahden käsityöläisen tarinan - miten ja miksi he ovat käsityöläisiä. Päivän päätteeksi saamme tietää, miten käsityön on onnistunut nousta aivan uusiin sfääreihin, kun jokainen osallistuja voi esittää omia mielipiteitään ja ratkaisuehdotuksiaan asioista. Käsityörinki kutsuu käsityöalan toimijoita mukaan työpajaan!

12.30 Minä väitän, että…
Erja Syrjäläinen, professori, Helsingin Yliopisto
Heikki Häyhä, konservoinnin lehtori, Metropolia
Minna Leminen, koulutuspäällikkö, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Minna Hyytiäinen, toiminnanjohtaja, Taitoliitto

13.00 Hyvien käytäntöjen dialogi

14.15 Kahvit

14.45 Käsityöläisen urapolku
Nuppu print Company, Jenni Salminen
Muotoilija Hermanni Vuorisalo

15.00 Tulevaisuuden muistelu

16.00 Päivä päättyy

Tapahtuman osoite

Kansallismuseo, Mannerheimintie 34, Helsinki