Seminaari Saamelaiset

Min Árbi - saamelainen elävä kulttuuriperintö

Ensimmäinen laaja saamelaisten aineetonta kulttuuriperintöä käsittelevä seminaari pidetään kulttuurikeskus Sajoksessa.

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Inari

Seminaarin järjestivät yhteistyössä Museovirasto, Saamelaisarkisto, Saamelaismuseo Siida, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Taiteen edistämiskeskus ja Saamelaiskäräjät.

Katso myös jatkoseminaari URBÁNBEAIVVIT 21.–24.5.2018 tästä linkistä.

* videot ovat pohjois-saameksi.


10.00 Avaus, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Aslak Holmberg, Saamelaiskäräjät (video)
10.10 Tervehdys Museovirastosta, pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto (video)
10.20 Aineeton kulttuuriperintö ja Unescon sopimus Suomessa, koordinaattori Leena Marsio, Museovirasto (video)
10.40 Saamelaisten elävä perintö museossa, amanuenssi Anni Guttorm, Saamelaismuseo Siida (video)*
11.00 Arkistot elävän kulttuuriperinnön tukena ja inspiraationa, ylitarkastaja Inker-Anni Linkola, Saamelaisarkisto (video)*
11.20 Saamelaisen kulttuuriperinnön omistajuus, ympäristösihteeri Anni-Helena Ruotsala, Saamelaiskäräjät (video)
11.40 Saamelaisten aineeton kulttuuriperintö ja sen suojelu, tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi, Lapin yliopisto (video)*

12.00-13.00 ruokailu

13.00 Sukelluksia saamelaiseen elävään perintöön

 • Marja Helanderin elokuva Trambo, esittelee läänintaiteilija Anne Kirste Aikio, Taiteen edistämiskeskus
 • Tarina kasvattajana, toiminnanohjaaja Petra B. Magga-Vars, Saamelainen lastenkulttuurikeskus Mánnu (video)*
 • Joiku ja luonto, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Aslak Holmberg, Saamelaiskäräjät (video)
 • Miten koulutuksen avulla säilytetään ja siirretään käsityöperinnettä?opettaja Anniina Turunen, Saamelaisalueen koulutuskeskus (video)
 • Kalastusperinne Tenolla, tiedottaja Pentti Pieski, Metsähallitus (video)
 • Katrilli kolttakulttuurissa, puheenjohtaja Tanja Sanila, Kolttakulttuurisäätiö (video)

14.00-14.30 Kahvitauko

14.30-15.15 Työpajat
1. Miksi ja mitä eläviä saamelaisperinteitä elävän perinnön wikiluetteloon?
2. Saamelaisten elävän perinteen vaaliminen – mitä voimme tehdä yhdessä enemmän?
3. Mitä Unescon sopimus voi antaa saamelaisperinteiden vaalimiseen? Miten työtä tulisi viedä eteenpäin?

15.15-16.00 Yhteenveto työpajojen tuloksista, keskustelua
16:00-16.15 Seminaarin lopetus, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Aslak Holmberg, Saamelaiskäräjät (video)

Seminaarin puheenjohtajana toimi kulttuurisihteeri Riitta Orti-Berg, Saamelaiskäräjät

Sámekulturguovddáš Sajos, Anár

Gaskavahkku 5.10.2016 dmu 9:30 – 16:15

Seminára lágidit ovttasbarggus Museolágádus, Sámearkiiva, Sámemusea Siida, Sámi oahpahusguovddáš ja Sámediggi.

SEMINÁRA PROGRÁMMA

MIN ÁRBI – SÁMI EALLI KULTURÁRBI

Gaskavahkku 5.10.2016 dmu 9:30 – 16:15

9.30 Káfestallan

10.00 Rahpansánit, ságajođiheaddji Tiina Sanila-Aikio ja kulturlávdegotti ságajođiheaddji Aslak Holmberg, Sámediggi

10.10 Dearvvahussánit Musealágádus, bajimuš hoavda Juhani Kostet, Musealágádus

10.20 Ávnnahis kulturárbi ja Unesco soahpamuš Suomas, koordináhtor Leena Marsio, Musealágádus

10.40 Sámi ealli árbi museas, amanuensa Anni Guttorm, Sámemusea Siida

11.00 Arkiivvat ealli kulturárbbi doarjjan ja inspirášuvdnan, bajit dárkkisteaddji Inker-Anni Linkola, Sámearkiiva

11.20 Sámi kulturárbbi oamasteapmi, birasčálli Anni-Helena Ruotsala, Sámediggi

11.40 Sámi ávnnahis kulturárbi ja dan suodjaleapmi, dutkidoavttir Klemetti Näkkäläjärvi, Lappi universitehta

12.00-13.00 boradeapmi (mávssuvuloš)

13.00 Geahčastat sámi ealli árbái

 • Marja Helander filbma Trambo, ovdanbuktá leanadáiddár Anne Kirste Aikio, Dáidaga ovddidanguovddáš
 • Máinnas bajásgeassin, doaimmajođiheaddji Petra B. Magga-Vars, Sámi mánáidkulturguovddáš Mánnu
 • § Juoiggus ja luondu, kulturlávdegotti ságajođiheaddji Aslak Holmberg, Sámediggi
 • § Manláhkai skuvlejumiin seailluhuvvo ja sirdojuvvo duodjeárbi ? oahpaheaddji Anniina Turunen, Sámi oahpahusguovddáš
 • Deanu guolástanárbevierru, dieđiheaddji Pentti Pieski, Meahciráđđehus
 • Katrilli nuortalaškultuvrras, ságajođiheaddji Tanja Sanila, Nuortalaškulturvuođđudus

14.00-14.30 Káfestallan

14.30-15.15 Bargobájit

1. Manin ja mat ealli sámeárbevierut ealli árbbi wikilogahallamii?

2. Sámi ealli árbevieru gáhtten – maid sáhttit bargat ovttas eanet?

3. Maid Unesco soahpamuš sáhttá addit sámeárbevieruid gáhttemii? Manláhkai barggu galggašii ovddidit?

15.15-16.00 Čoahkkáigeassu bargobájiid bohtosiin, ságastallan

16:00-16.15 Seminára loahpaheapmi, ságajođiheaddji Tiina-Sanila Aikio, Sámediggi

Seminára ságajođiheaddjin doaibmá kulturčálli Riitta Orti-Berg, Sámediggi

Tapahtuman osoite

SAJOS, Inarintie, Inari