Taiken Kuntailtapaiva 2023

Taiken kuntailtapäivän teemana aineeton kulttuuriperintö

Aineeton kulttuuriperintö on viime vuosina noussut yhä vahvemmin esiin suomalaisessa kulttuurikentässä. Myös kunnissa elävä perintö on niin paikallisille kuin matkailijoillekin tärkeä identiteetin ja vetovoiman rakennusaine.

Taiken kuntailtapäivä: Aineettoman kulttuuriperinnön mahdollisuudet kuntien kulttuuritoiminnassa

Webinaari 25.4.2023

Vuonna 2023 vietämme Elävän perinnön teemavuotta koko Euroopassa. Samalla juhlistetaan 20-vuotiasta Unescon yleisopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Elävä perintö on mahtava voimavara kaikkialla Suomessa. Teemavuoden toivotaan osaltaan auttavan asian tunnistamisessa ja hyödyntämisessä.

Elävä kulttuuriperintö ympäröi meitä kaikkialla. Se voi olla esimerkiksi esittävää taidetta, suullista perinnettä, käsityötaitoja, juhlaperinteitä sekä luontoon liittyvää tietotaitoa. Kunnissa elävä perintö kuuluu niin koulujen, museoiden, kirjastojen, vapaan sivistystyön kuin erilaisten yhdistystenkin työkenttään. Viime vuosina aineeton kulttuuriperintö on tunnistettu niin kuntien kulttuuritoimintalaissa, museolaissa kuin hallitusohjelmassakin.

Katso kuntailtapäivän tallenne tästä

Kuntailtapäivän ensimmäinen puhuja, Museoviraston erikoisasiantuntija Leena Marsio koordinoi Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Erityisasiantuntija Ira Vihreälehto Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seurasta kertoo kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmista elävän perinnön vahvistamisen välineenä. Satakunnan museon alueellisen työn intendentti Akuliina Aartolahti kertoo puolestaan museoista aineettoman kulttuuriperintötyön tukena.

Puheenvuorojen jälkeen haastatellaan kuntien edustajia aineettoman kulttuuriperinnön ulottuvuuksista kuntien ja kaupunkien kehittämistyössä. Aiheesta keskustelevat Taiken Antti Huntuksen johdolla Juvan kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori Johanna Kuusisto sekä Kokkolan kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus.

Tapahtuman osoite