Nettisivuille

Kansainvälisen Wiki Loves Safeguarding Living Heritage- kuvakilpailun voittajat julkaistu — kuva Suomesta palkittiin

Wiki Loves Living Heritage -kampanja on ollut käynnissä tänä vuonna ympäri maailmaa juhlien UNESCOn yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta 20-vuotisjuhlaa sekä Euroopan kulttuuriperintöpäivien elävän perinnön teemaa. Kampanjaan liittyvä eurooppalainen valokuvauskilpailu osallistuttiin ympäri Eurooppaa 1700 kuvalla, jotka keskittyvät erilaisiin aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen muotoihin. Kilpailun voittajat ovat Itävallasta, Saksasta ja Suomesta. Kilpailun järjesti European Network of Focal Points for the 2003 Convention (ENFP) - verkosto.

Kilpailun voittajaksi valittiin Renate Stiglerin kuva Itävallasta, joka esittää ulkoiluperinnettä viiniviljelmillä pohjoisessa Weinviertelissa.

"Tällä kampanjalla haluamme tuoda esiin Euroopan nykyisen elävän perinnön monimuotoisuutta ja eri yhteisöjen erilaisia tapoja suojella aineetonta kulttuuriperintöä. Voittajakuva kuvastaa kauniisti luontoon liittyvää tietämystä ja tiedon jakamista sukupolvelta toiselle", kertoo kansainvälinen tuomaristo.

Kilpailun toinen palkinto myönnettiin Saksaan Andreas Kreitmaierin kuvalle. Kreitmaierin kuva esittää historiallista näytelmää "Landshutin häät vuonna 1475", joka on osa Saksan kansallista aineettoman perinnön luetteloa. Kuva taitavasti ikuistaa lapsen ilon ja näin osoittaa lasten aineettoman perinnön tärkeyden.

Kolmas palkinto myönnettiin Suomeen Ville Kurjen kuvalle, joka käsittelee saunomista. Tuomaristo totesi, että Kurjen kuva perinnesaunottajasta korostaa naisten merkitystä perinteen harjoittajina sekä perinnesaunottajakäytännön elvyttämistä, joka on nykypäivänä harvinainen osaa muuten hyvin yleisestä suomalaisesta saunaperinnettä.

Uudenlainen yhteistyö

Kilpailu keskittyi aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen teemaan. Kampanjan kautta ENFP- verkosto pyrki dokumentoimaan elävää perinnettä ja korostamaan yksilöiden valtavaa merkitystä perinteen säilyttämisessä, välittämisessä ja suojelemisessa. Kilpailu pyrki tuomaan esille perinteen harjoittajia, monenlaisten yhteisöjen osallistumista ja erilaisia menetelmiä, jotka liittyvät aineettoman kulttuuriperinnön harjoittamiseen, välittämiseen ja vaalimiseen.

Wiki Loves Living Heritage -valokuvakilpailu oli yhteisöllinen ja yhteistyöhön perustuva aloite, joka yhdisti digitaaliset alustat ja yhteisöjen toiminnan. Se aktivoi satoja toimijoita aineettoman perinteen alalla: kansalaisjärjestöjä, museoita, perinteen harjoittajia ja valokuvaajia.

Kilpailun tuloksena syntynyt kuvapankki toimii arvokkaana resurssina Euroopan aineettoman kulttuuriperinnön dokumentointiin ja suojelemiseen. Kilpailuun osallistuneet valokuvat ovat nyt kaikkien vapaasti käytettävissä Wikimedia Commonsissa.

Kansainvälinen kampanja

Maailmanlaajuinen Wiki Loves Living Heritage - kampanja synnytti monia tapahtumia ympäri maailmaa vuonna 2023. Yli sata elävän perinnön inventaariota on tuotu wikidataan, mikä lisää niiden saatavuutta ja yli 4000 elementtiä linkittyy nyt näihin inventaarioihin Wikidatassa. Tapahtumia ja valokuvakilpailuja on järjestetty eri puolilla maailmaa.

Kampanja käynnistyi ENFP:n ja AvoinGLAMin aloitteesta ja sitä ovat luoneet järjestäjät ympäri maailmaa. Sitä ovat tukeneet Wikimedia Foundation, Euroopan neuvosto / Euroopan kulttuuriperintöpäivät,
Workshop intangible heritage Flanders & Flemish Commission for UNESCO in Belgium, Quebec Council for Living Heritage, Museovirasto, Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage, Culture Ireland and Federal Office of Culture of Switzerland.

Lisätietoja

Katso kaikkien voittajamaiden kuvat ja finalistit tästä linkistä. https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Living_Heritage/European_photo_contest/Winners

Katso kaikki kilpailun kuvat maittain

Lisätietoja kansainvälisestä Wiki Loves Living Heritage -kampanjasta

Lisätietoja European Network of Focal Points for the 2003 Convention (ENFP) - verkostosta.

Leena Marsio, Museovirasto leena.marsio(at)museovirasto.fi
Jorijn Neyrinck, Workshop Intangible Heritage jorijn.neyrinck(at)gmail.com
Susanna Ånäs, AvoinGLAM susanna.anas(at)gmail.com

Kuvat: Renate Stigler; Andreas Kreitmaier; Ville Kurki / Wikimedia Commons

Landshuter Hochzeit 1475 2023 Event 1
Traditional Finnish sauna whisking and loyly