Alpinistejä kiipeämässä Mont Blancia.

Uusia kohteita Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin

Uusia kohteita Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin - saunomista koskeva hakemus käsittelyssä vuoden kuluttua

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen hallitustenvälinen komitea on parhaillaan koolla Kolumbian Bogotassa yli 1300 osallistujan ja 138 maan voimin. Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon lisättiin 36 kohdetta ja kiireellistä suojelua vaativien kohteiden luetteloon 4 kohdetta. Hyvien suojelukäytäntöjen rekisteriin lisättiin kaksi kohde. Komiteaan kuuluu 24 maata.

Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa on lisäysten jälkeen yhteensä 550 kohdetta 127 maasta. Uusia kohteita ovat mm. perinteinen thaimaalainen hieronta, Damaskoksen ruusuun liittyvä tietotaito Syyriasta sekä Brysselin vuosittainen Ommegang-festivaali. Monikansallisina kohteina luetteloon lisättiin alpinismi Italian, Itävallan ja Sveitsin esittämänä sekä 14 Pohjois-Afrikan maan yhteinen taatelipalmuun liittyvä tietotaito. Norja sai luetteloon toisen kohteensa liittyen Setesdalin musiikki- ja tanssiperinteeseen.

Suomen ensimmäinen hakemus liittyen saunomisperinteeseen Suomessa tulee käsiteltäväksi joulukuussa 2020. Toisena kohteena esitetään Kaustislaista viulunsoittoa maaliskuussa 2020. Suomessa esimerkkejä kerätään Elävän perinnön wikiluetteloon. Suomen Elävän perinnön kansallisess luettelossa on tällä hetkellä 52 kohdetta.

Suomesta Museoviraston ohella kokouksessa on mukana Kansanmusiikki-instituutti ry, joka on ensimmäinen suomalainen sopimukseen akkreditoitu eli neuvoa-antava kansalaisjärjestö. Kansanmusiikki-instituutti ry on ehdolla myös sopimuksen arviontiryhmään, joka koostuu maailman eri alueita edustavista kuudesta asiantuntijasta ja kuudesta akkreditoidusta kansalaisjärjestöstä. Arviointiryhmän päätehtävänä on arvioida esitykset Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin ja antaa niistä lausunnot aineettoman kulttuuriperinnön komitealle. Yli 170 järjestöä on mukana sopimuksen neuvonantajina.

Lisätietoa

Leena Marsio, Erikoisasiantuntija, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi +358 29533 6017

Unescon sivuilla lisätietoa ja kuvia uusista kohteista https://ich.unesco.org/en/lists