Toimenpideohjelma

Toimenpideohjelma vuosille 2019-2022 julkistettu

Ohjelma summaa viime vuosien toimintaa ja tekee uusia avauksia työhön.

Suomi ratifioi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Viime vuosina aineeton kulttuuriperintö on saanut vahvemman jalansijan suomalaisella kulttuuriperintökentällä, mediassa kuin myös lainsäädännössä.

Museovirasto on julkistanut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tehdyn Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelma vuosille 2019-2022. Toimenpideohjelmat tehdään määräajoiksi täsmentämään ajankohtaisia tavoitteita ja tehtäviä. Toimenpideohjelman laatimiseksi järjestettiin keväällä 2019 verkkokysely, johon saatiin vastauksia yhteensä 64 eri organisaatiolta sekä yksityishenkilöltä.

Toimenpideohjelmassa määritellään sopimuksen toimeenpanoon liittyvien toimijoiden roolit mukaan lukien Museovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä sekä elävän perinnön ringit. Elävän perinnön luettelointia ja sen tavoitteita käsitellään ohjelmassa tarkemmin. Aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisen osalta keskitytään tietoisuuden lisäämiseen, poliittisiin, laillisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin, perinteen siirtämiseen ja koulutukseen. tallentamiseen ja dokumentointiin sekä tutkimukseen. Ohjelmassa määritellään myös kansainvälisen yhteistyön tavoitteita ja toimenpiteitä.

Lataa toimenpideohjelma suomeksi tästä (pdf 2,2 Mt).

Åtgärdsprogrammet på svenska

Programme in English