Satuhetki Kallion kirjastossa

Suullisen perinnön rinki perustettu

Suullisen perinteen rinki on neljäs elävän perinnön ringeistä. Toimintaa koordinoi Kalevalaisten Naisten Liitto ja mukana on alkuvaiheessa 15 toimijaa, jotka eri tavoin edistävät suullisen perinteet siirtymistä.

Suullinen perinne on elävää perinnettä, joka ei kuulu vain menneeseen aikaan. Uutta suullista perinnettä syntyy koko ajan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kaikilla elämänaloilla ja monenlaisissa tilanteissa.

Maaliskuussa 2018 perustettiin suullisen perinteen rinki, jonka toimintaa koordinoi Kalevalaisten Naisten Liitto. Toiminnassa ovat mukana Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet i Finland, Kotimaisten kielten keskus, Kalevalaseura, Samova Storytelling, Runolaulu-Akatemia, Karjalainen Nuorisoliitto, Kulttuuriyhdistämö Interkult, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Kansalaisfoorumi, Talonpoikaiskulttuurisäätiö, Suomen Saunaseura, Seurasaarisäätiö, Haamu Kustannus ja Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmä. Mukana on tarinankertojia, yhdistysaktiiveja, arkistoammattilaisia ja tutkijoita. Myös muut alan toimijat ovat tervetulleita ringin toimintaan!

Suullisen perinteen rinki vie Unescon sopimuksen toimeenpanoa eteenpäin omalla toimialallaan. Se toimii koordinoivana elimenä ja risteyspaikkana, joissa alan perinteen harjoittamisesta, siirtämisestä, koulutuksesta, tutkimuksesta, dokumentoinnista ja tallentamisesta vastaavat toimijat voivat kohdata.

Ringin ensimmäinen voimanponnistus on Jatka tarinaa-tapahtuma Kansallismuseossa Kalevalan päivän aattona 27.2.2019 klo 16-19.30. Tapahtumassa tarinoidaan eri puolilla museota lukuisissa tarinapajoissa, joissa kerrotaan ihmiselämän koko kirjosta. Tapahtuma on samalla lähtölaukaus Kalevalanpäivänä eri puolilla Suomea kouluissa ja kirjastoissa pidettäville tapahtumille sekä sosiaalisen median #jatkatarinaa-kampanjalle. Tutustu työkalupakkiin, jonka avulla pajan voi omatoimisesti pystyttää minne vain. Luvassa myös livestriimatut opastukset museon aarteiden äärelle Kalevalan näkökulmasta 28.2. klo 10 ja 14, jonka jälkeen striimit katsottavissa maaliskuun loppuun saakka Kansallismuseon Youtube-kanavalla.

Ringin kautta voidaan myös levittää tietoa Elävän perinnön wikiluettelosta, johon yhteisöjen ja ryhmien toivotaan kirjoittavan elävästä perinnöstään. Vuonna 2016 avatusta luettelosta löytyy jo 130 esimerkkiä yli 180 taholta viidellä eri kielellä. Suullisia perinteitä luettelosta löytyy mm. laihialainen nuukuus, runolaulu sekä Matti ja Teppo-vitsit. Elävän perinnön wikiluetteloon etsitään jatkuvasti uusia esimerkkejä myös suullisen perinteen alalta.

Aiemmin rinkejä on perustettu käsitöiden, luonnon sekä kansanmusiikin ja kansantanssin aloille.

Lisätietoja

Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto leena.marsio@museovirasto.fi puh. 029 533 6017

Sirpa Huttunen, toiminnanjohtaja, Kalevalaisten Naisten Liitto, sirpa.huttunen@kalevalaistennaistenliitto.fi puh. 050 520 1314