Nordic Safeguarding Practices -verkkosivun etusivu.

Pohjoismainen verkkosivusto esittelee elävän perinnön vaalimisen hyviä käytäntöjä

Uusi pohjoismainen verkkosivusto esittelee hyviä elävän aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisen käytäntöjä. Ensivaiheessa mukana on esimerkkejä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista ja sivusto täydentyy jatkuvasti. Sivusto on hyvä esimerkki siitä, millaista yhteistyötä ja näkyvyyttä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimus voi synnyttää.

Pohjoismainen verkkosivusto esittelee elävän perinnön vaalimisen hyviä käytäntöjä


Marraskuussa 2017 avautuu pohjoismainen verkkosivusto, jolla esitellään hyviä elävän aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisen käytäntöjä. Sivusto toteuttaa osaltaan Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Ensivaiheessa mukana on esimerkkejä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista. Sivusto on hyvä esimerkki siitä, millaista yhteistyötä ja näkyvyyttä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimus voi synnyttää.

Nordic safeguarding practices-verkkosivun tavoitteena on lisätä tietoisuutta, jakaa hyviä käytäntöjä ja innostaa sidosryhmiä aineettoman kulttuuriperinnön kentällä. Alustalla on julkaisuvaiheessa mukana 19 käytäntöä neljästä eri maasta englannin kielellä. Hankeen tavoitteena on, että sivusto laajenee ja täydentyy jatkuvasti pohjoismaiden hyvillä esimerkeillä eri elävän perinteen aihealueilta. Jatkossa yhteistyötä kaavaillaan myös Baltian maiden kanssa.

Sivuston taustalla on Norjan käsityöinstittuutin hanke, jota rahoitti Pohjoismainen kulttuuripiste. Projektiryhmässä Suomesta ovat mukana olleet Taitoliiton sekä Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskuksen edustajat.

Suomessa hyviä käytäntöjä kerätään Elävän perinnön wikiluetteloon. Alkuvuodesta 2016 avattu luettelo on kerännyt jo yli 120 artikkelia ja näistä 19 käsittelee hyviä elävän perinnön vaalimisen käytäntöjä. Neljä näistä esitellään avautuvalla pohjoismaisella alustalla: Käsityön taiteen perusopetus Taito-käsityökouluissa, Näppäripedagogiikka, Ylä-Kainuun Tarinakartasto ja Ympäristöluotsit.

Suomalaisia toimijoita innostetaan mukaan kartuttamaan niin kotimaista kuin pohjoismaiden yhteistäkin verkkoalustaa! Museovirastolla on myös mahdollisuus käännättää Suomen wikiluetteloon karttuneita parhaita esimerkkejä englanniksi, jolloin niitä voi lisätä myös pohjoismaiselle sivustolle.

Verkkosivusto Nordic safeguarding practices https://www.nordicsafeguardingpractices.org/

Katso myös, mitä Dag ja Leena kertovat sivustosta videoilla!

Lisätietoja
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi +358 29533 6017

Dag Feldborg, Norwegian Crafts Institute dag.feldborg(at)handverksinstituttet.no tel. + 47 936 37 965