Pispalan sottiisi tanssiesitys

Museovirasto jakoi avustuksia aineettomalle

Museovirasto on jakanut avustuksia aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin sekä maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

10.1.2019

Museovirasto on jakanut 113 700 euroa aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille. Haku tähän tarkoitukseen oli avoinna ensimmäistä kertaa. Avustusta sai 12 hakemusta, joiden saama keskimääräinen avustussumma oli 9 475 euroa.

Rahoitusta myönnettiin aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja vaalimista edistäviin hankkeisiin, yhteisölähtöisten toimintamallien kehittämiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä elävän perinnön siirtämistä ja välittämistä tukevien menetelmien kehittämiseen. Avustushakemuksia saapui 48. Haettujen avustusten yhteissumma oli 781 909 euroa.

Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myönnetyt avustukset:

Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro
6 100 euroa romanikulttuurin museon julkaisusarjan ensimmäisiin teoksiin sekä kahteen perinteenkeruuprojektiin
Finlands Svenska Folkdansring rf
8 000 euro för att samla in 30 opublicerade finlandssvenska folkdanser till ett häfte med dansbeskrivningar & noter samt arrangering av noter från Instruktionshäfte
Kansanmusiikki-instituutti ry
5 500 euroa elävän perinnön seminaariin ja ohjelmakokonaisuuteen Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla 2019
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
12 600 euroa perinteiden moninaisuuden näkyvyyttä edistävän Juhlakalenteri-verkkopalvelun pedagogiseen syventämiseen
ProSiika ry
3 000 euroa Meän maa matkalla maailmalle? -hankkeeseen
Riihimäen kaupunki
14 000 euroa valmisteluprojektiin monikansallista hakemusta varten lasinpuhaltamisen liittämiseksi Unescon kansainväliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon 2019‒2020
Romano Missio Ry
6 500 euroa Barvalo Dzii - Rikas Sydän - taidetyöpajatoimintaan
Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry
5 000 euroa Runolaulu aineettoman kulttuuriperinnön elementtinä - suojelua ja vaalimista edistävään yhteistyö- ja kehittämishankkeeseen
Samova ry
10 000 euroa Tarinankerrontafestivaalien järjestämiseen
Sirkuksen tiedotuskeskus ry
9 000 euroa sirkusmuistitietokeruulle projektikoordinaattorin palkkaamiseen
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
18 000 euroa Live Elävä perintö-hankkeeseen
Suomen Nuorisoseurat ry
16 000 euroa Koko Suomi osaa Sottiisia! -kansanomaisten paritanssien kehittämis- ja yhteistyöhankkeeseen