Group Picture medium

LIVIND-hankkeelle jatkorahoitusta

Museoviraston johtaman, syksyllä 2021 alkaneen kansainvälisen LIVIND-hankkeen rahoitus jatkuu kesään 2024 saakka. Ulkoministeriön myöntämän lisärahoituksen avulla hanke pystyy muun muassa tukemaan vahvemmin käytännön pilottikokeilujen toteuttamista yhdeksässä kumppanimaassa.

LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana -hankkeen ensimmäisen vuoden mittaan pidetyt verkkotapahtumat ovat tavoittaneet satoja osallistujia yli 30 maasta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä ja osaamista siitä, miten elävä perintö voi tukea kestävää kehitystä ja siitä, miten elävää perintöä voisi kehittää ja käyttää kestävillä tavoilla. Hankkeessa kerätään kokemuksia ja tunnistetaan, miten näitä tavoitteita voidaan saavuttaa käytännön toimintavoilla ja paikallisesti.

Lisärahoituksen avulla hanke pystyy tukemaan vahvemmin useiden käytännön pilottikokeilujen toteuttamista kumppanimaissa Pohjois-Euroopassa. Kokeilut voivat koskea kestävyyden eri ulottuvuuksia, esimerkiksi elävän perinnön tapahtumien ekologisen kestävyyden parantamista tai kulttuurisesti kestävän markkinointisuunnitelman luomista perinteestä ammentavien matkailutuotteiden tueksi.

Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään verkkotapahtumia ja yhteisiä virtuaalisia työtiloja. Hankkeeseen liittyy myös tutkimusosio, jonka tuloksena summataan elävän perinnön ja kestävyyden vallitsevaa tilannetta ja kehittämistarpeita Pohjois-Euroopassa. Hankkeen lopuksi saadut tulokset julkaistaan tietopankiksi, joka on kaikkien hyödynnettävänä verkossa.

LIVIND tuo yhteen elävän perinnön asiantuntijoita ja aktiiveja yhdeksästä Pohjois-Euroopan maasta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat lisäksi Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus, Saamelaisneuvosto sekä kansalaisjärjestöjen pohjoismais-baltialainen aineettoman kulttuuriperinnön verkosto (Nordic-Baltic ICH Network). Hankkeen päärahoittaja on ulkoministeriö, joka hankkeen kautta samalla tukee pohjoisen ulottuvuuden alueella tehtävää kulttuurityötä.

LIVIND on laajuudessaan ensimmäinen aineettoman kulttuuriperinnön alan hanke Pohjois-Euroopassa. Hanke pohjaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimukseen, Euroopan Neuvoston Faron sopimukseen sekä YK:n kestävän kehityksen ohjelman, Agenda 2030:n tavoitteisiin. Samalla hanke vastaa Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden tavoitteeseen vahvistaa luovan alan ja aineettoman kulttuuriperinnön osaajien verkostoitumista pohjoisen ulottuvuuden alueella.

LIVIND lyhyesti

Osallistujamaat ja -alueet: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Grönlanti, Färsaaret, Saamenmaa, Viro, Latvia, Liettua ja Puola. Hankkeen kokonaisbudjetti on 463 000 euroa, josta ulkoministeriön osuus n. 84 %, Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahasta (IBA-rahoitus). Muita rahoittajia ovat Museovirasto ja Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus NDPC (Northern Dimension Partnership on Culture).

Lisätietoja

Elisa Kraatari, projektikoordinaattori, elisa.kraatari(at)museovirasto.fi, p. +358 295 33 6075
Leena Marsio, erikoisasiantuntija, leena.marsio(at)museovirasto.fi, p. +358 295 336 017