Get started with safeguarding intangible cultural heritage in your organization.

Työkalupakki aineettomasta kulttuuriperinnöistä museoille

Kansainvälinen museoiden ja aineettoman kulttuuriperinnön yhteishanke on valmistellut museoille käytettäväksi monipuolisen työkalupakin, joka tarjoaa konkreettisia välineitä ja lähestymistapoja aineettomaan kulttuuriperintöön.

Museoiden ja aineettoman kulttuuriperinnön yhteishanke The Intangible Cultural Heritage and Museums Project (2017–2020) järjesti päätösseminaarinsa 26.2.2020 Brysselissä. Hankkeen pääkoordinointivastuussa on toiminut yhteensä viisi tahoa Belgiasta, Alankomaista, Italiasta, Sveitsistä ja Ranskasta. Lisäksi kumppaneina olivat ICOM (International Council of Museums), NEMO (Network of European Museum Organisations) sekä sopimukseen akkreditoitujen järjestöjen ICH NGO Forum.

Hankkeen useissa seminaareissa luodattiin elävän perinnön teemoja moninaisuudesta innovaatioihin ja kuultiin lukuisista esimerkeistä eri puolilta Eurooppaa. Viimeisimpänä hanke toteutti museoiden käyttöön tehdyn työkalupakin, jonka avulla aineetonta kulttuuriperintöä voi tulevaisuudessa hyödyntää entistä enemmän museoiden toiminnassa. Työkalupakki sisältää työpajamalleja aivan matalan kynnyksen aivoriihiharjoitteista museon vision ja strategian kautta tehtäviin analyyseihin, jotka tukevat aineettoman kulttuuriperinnön osuuden lisäämistä museon toiminnoissa. Työkalupakista on tekeillä myös suomenkielinen versio museoiden käyttöön.

Työkalupakki tarjoaa museoille useita erilaisia harjoituksia, joissa syvennytään aineettomaan kulttuuriperintöön oman museon lähtökohdista. Työpajojen aiheita voi lähestyä muun muassa museon kokoelmien sekä vahvuus- ja erityisalueiden ja mission kautta. Työkalupakki sisältää myös yli 40 inspiraatiokorttia eri puolilta Eurooppaa siitä, mitä aineeton kulttuuriperintötyö voi olla museoiden ja museotyön arjessa. Hankkeen YouTube-kanava tarjoaa lisäksi tukun asiantuntijapuheenvuoroja ja seminaarisisältöjä, joiden keskiössä museot ja aineeton kulttuuriperintö ovat.

Englanninkielinen työkalupakki sekä hankkeen 126-sivuinen raportti ja 16-sivuinen tiivistelmä ovat vapaasti saatavilla hankkeen sivuilla

ICH and museums -projektin YouTube-kanava.

Lisätiedot:

Leena Marsio leena.marsio(at)museovirasto.fi +358 29533 6017