Savusaunaa lämmittämässä

Haku Unescoon - saunominen ja kaustislainen viulunsoitto ehdolle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen koskien Suomen esitystä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, johon valmistaudutaan esittämään kahta kohdetta. Ensimmäisenä kohteena esitetään haettavaksi saunomista (maaliskuussa 2019) ja toisena kohteena Kaustislaista viulunsoittoa (maaliskuussa 2020).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen koskien Suomen esitystä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, johon valmistaudutaan esittämään kahta kohdetta. Ensimmäisenä kohteena esitetään haettavaksi saunomista (maaliskuussa 2019) ja toisena kohteena Kaustislaista viulunsoittoa (maaliskuussa 2020).

Luetteloihin voidaan esittää vuosittain yhtä kohdetta. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmisteluvastuu on Museovirastolla yhteistyössä kohteiden taustayhteisöjen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa lopullisen hakemuksen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sihteeristölle. Määräaika on vuosittain maaliskuun lopussa ja kerrallaan Unesco käsittelee 50 hakemusta. Tällä hetkellä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa on jo yli 450 kohdetta 117 maasta.

Loppuvuodesta 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Museovirasto avasi keväällä 2018 kansallisen luettelon kohteille mahdollisuuden osoittaa kiinnostuksensa hakea Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Hakemuksia saatiin 18 kpl.

Suomessa luettelointia toteutetaan kahdessa tasossa. Elävän perinnön wikiluettelossa esitellään esimerkkejä aineettomasta elävästä kulttuuriperinnöstä Suomessa ja siihen on jatkuva haku. Elävän perinnön wikiluettelosta on mahdollista hakea Elävän perinnön kansalliseen luetteloon, johon seuraava hakukierros on vuonna 2019. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Päätökset kansalliseen luetteloon otettavista sekä Unescon luetteloihin tehtävistä ehdotuksista tekee Opetus- ja kulttuuriministeriö aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän sekä Museoviraston esityksestä yhteisöjen hakemusten perusteella.

Lue lisää hakemusprosessista ja hakemusten arvioinnista Suomessa täältä.

Lue lisää Unescoon hakemisesta ja kriteereistä täältä.

Lisätiedot

Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 029533 6017


Mirva Mattila, opetus. ja kulttuuriministeriö, mirva.mattila@minedu.fi, puh. 0295 33 0269