EP logo pieni

Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 2019

Museovirasto avaa toista kertaa haun Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 4.11-5.12.2019. Kansallinen luettelo täydentyy määräajoin. Ensimmäisellä kerroksella vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi luetteloon 52 kohdetta.

Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille ja vie syvemmälle elävän perinnön suojelun prosessia. Samalla se on askeleen lähempänä kansainvälisen tason tunnustusta.

Nyt uusia tahoja kannustetaan mukaan esittämään kohteita kansalliseen luetteloon. Liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin ja valmistella hakemus alan toimijoita, yhteisöjä ja perinteenharjoittajia yhdistävällä tavalla. Tarkoituksena on, että luettelointi itsessään syventää toimijoiden pohdintoja elävän perinteen suojelemisesta.

Kansallisen luettelon taustalla on Elävän perinnön wikiluettelo, johon on jatkuva haku. Wikiluettelossa on mukana jo 150 artikkelia yli 220 toimijataholta viidellä eri kielellä. Kansallisen luettelon kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksestä. Myös muilla elävän perinnön aloilla toimivilla asiantuntijatahoilla on mahdollisuus kommentoida sähköisesti kansalliseen luetteloon tehtäviä hakemuksia.

Kansallisesta luettelosta on mahdollista myöhemmin hakea Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Suomen ensimmäiset esitykset Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin koskevat saunomisperinnettä Suomessa ja toisena kohteena kaustislaista viulunsoittoa. Lisäksi Suomi on mukana pohjoismaista limisaumaveneperinnettä koskevassa hakemuksessa.

  • Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 4.11-5.12.2019 wikiluettelon kautta.
  • Tarkempia tietoja hakemisesta ja kriteereistä (pdf).
  • Kansallisen luettelon kysymykset (pdf).

Lisätietoja

Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017