Aineettoman asiantuntijaryhmä 2018-2022 asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän toimikaudelle 2018–2022. Järjestyksessään toinen asiantuntijaryhmä toimii Unescon sopimuksen toimeenpanon tukena.

27.9.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän toimikaudelle 2018–2022. Asiantuntijaryhmä

  • tukee Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa
  • kehittää keinoja aineettoman kulttuuriperinnön eri muotojen moninaisuuden tunnistamiseen ja niiden tallentamiseen
  • edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen hyviä käytäntöjä
  • arvioi yleissopimuksen yhteiskunnallisia vaikutuksia

Asiantuntijaryhmän jäsenet toimikaudella 2018-2022:

Pysyvät asiantuntijat

Asiantuntijasihteerit