Saamekankaat

IMMATERIALRÄTT & SKYDD AV SAMISK TRADITIONELL KUNSKAP

Det nordiska expertseminariet / webinar fokuserar på immaterialrättigheter och skydde av samisk traditionell kunskap. Evenemanget samlar experter från olika områden för att diskutera nästa steg och ökat samarbete mellan de nordiska länderna för att skydda samisk kultur.

VIRTUELLT NORDISK EXPERTSEMINARIUM OM IMMATERIALRÄTT OCH SKYDD AV SAMISK TRADITIONELL KUNSKAP

Tid: Torsdagen den 22 oktober 2020, 9.30-12.30 och 13.30 -16.30 (Teams + IDS interpretation)

Ordnas av: Upphovsrättsliga föreningen i Finland rf, Sametinget i Finland, Museiverket och Undervisningsoch kulturministeriet i Finland

Simultantolkning från och till svenska/norska, nordsamiska, engelska

Det nordiska expertseminariet fokuserar på immaterialrättigheter och skydde av samisk traditionell information. Evenemanget samlar experter från olika områden för att diskutera nästa steg och ökat samarbete mellan de nordiska länderna för att skydda samisk kultur. Evenemanget kommer att förbereda ett seminarium under Finlands ordförandeskap år 2021 i Nordiska ministerrådet.

Program på nordsamisk

PROGRAM

Morgonsession kl. 9.30 -12.30 (Helsingfors tid)

Inledningsanförande Jukka Liedes, ordförande för Upphovsrättsföreningen i Finland rf och ordförande Tuomas Aslak Juuso, Sametinget i Finland, Leena Marsio, Museiverket

Moderator: Anna Vuopala, Undervisnings- och kulturministeriet / Jukka Liedes, Upphovsrättsliga föreningen i Finland ry

Kl. 9.45-10.00

1. Aktuella frågor om skydd av traditionell kunskap
a) Samarbete gällande inom ramen för det Samiska Parlamentariska Rådet (SPR)

 • Tuomas Aslak Juuso, Sametinget i Finland (ordförande av SPR)
 • Aili Keskitalo, Sametinget i Norge
 • Per-Olof Nutti, Sametinget i Sverige
  • Särskilt gällande modell för en gemensam förvaltning av traditionell
   kunskap/traditionella kulturella yttringar

Kl. 10.00-10.20

b) Förutsättningar för ett ökat nordiskt samarbete,

 • Magne Svineng, Sametinget i Norge
 • Susanne Idivuoma, Sametinget i Sverige
 • Riitta Orti-Berg, Sametinget i Finland
 • Riitta Kaivosoja, överdirektör för kultur- och konstpolitiska avdelningen,
  Undervisnings- och kulturministeriet, Finland

Kl. 10.20-11.00

c) Utredningar om samisk traditionell kunskap och immaterialrätt – nästa steg?

 • Tuomas Mattila, doktorand, Helsingfors universitet, Finland
  • Samernas behov för immaterialrättsligt skydd ur upphovsrättslig och
   varumärkesrättslig synvinkel – särskilt gällande sámi duodji och samiska
   dräkter - förslag till konkreta steg
 • Anna Näkkäläjärvi-Länsman, doktorand, Sibelius Akademin, Finland
  • Kollektiv rätt och sedvanerätt till Samisk jojk, livdde, leu’dd
 • Jerker Rydén, äldre juridisk rådgivare, Kungliga biblioteket, Sverige
  • tillgång till samiskt audiovisuellt material via avtalslicens

Kl. 11.00-11.30

2. Skydd av traditionell kunskap inom internationella organisationer
a) Rapport från UNESCOs workshop i Karasjokk om skydd av immateriellt kulturarv

b) Världsorganisationen för andlig egendom WIPOs workshop i Iqaluit, Kanada

 • Silja Somby, Sametinget i Norge
 • Harriet Deacon, UNESCO facilitator
 • Daphne Zografos-Johnsson, WIPO

Kl. 11.30-12.30

c) Riktlinjer om traditionell kunskap såsom Akwé:Kon och Rutzoljiirisaxik givna under Biodiversitetskonventionen CBD samt Nagoya och deras inverkan på beslutsfattande

 • Klemetti Näkkäläjärvi, International Centre for Reindeer Husbandry (ICR), Finland
 • Matilda Månsson, Sametinget i Sverige
 • Charlotta von Troil, Miljoministeriet, Finland
 • Linda Lund, Klima- og miljødepartementet, Norge

Frågor och korta kommentarer

***** LUNCH 60min.*****

Eftermiddagssession kl 13.30 -16.30

Moderator: Anna Vuopala, Undervisnings- och kulturministeriet

Kl. 13.30

3. Konkreta fall gällande traditionell kunskap och immaterialrätt

 • Solmärket och andra fall inom varumärkesrätt, Martin Berger, PRV
 • Disney-förhandlingarna, Rune Fjellheim
 • Traditionell kunskap inom forskning och förhandlingar, Eero Niemelä, CoASal
  Kolarctic EU salmon- projektet, University of Turku
 • Urfolkens traditionella kulturella uttryck och modebranschen, Brigitte Vézina, Creative Commons

Kl. 14.00

4. Modererad paneldiskussion om aktuella ämnen inför evenemanget under Nordiska Ministerrådet 2021

a) Nästa steg i TK & IP på nordiskt plan inkl. fortsatta utredningar

b) Hur traditionell kunskap tas/kunde tas i beaktande i beslutsfattande

 • Jostein Sandvik, Patentsyret, Norge
 • Rainer Oesch,Helsingfors Universitet, Finland
 • Martin Fredriksson, Linköpings Universitet, Sverige
 • Petra Magga, Sámi Duodji, Finland
 • Tuomas Mattila, Helsingfors Universitet, Finland
 • Silja Somby, Sametinget i Norge (tbc)
 • Martin Berger, Patent- och Registreringsverket, Sverige
 • Jukka Liedes, Upphovsrättsliga Föreningen i Finland
 • Matilda Månsson, Sametinget i Sverige
 • Tuomas Aslak Juuso, Sametinget i Finland

Frågor ock konversation

Kl. 15.45

5. Sammanfattning av diskussioner - och slutsatser

 • Utredningar mm., ytterligare förberedelser gällande programmet för det finska NMR-ordförandeskapet 2021
  • Tuomas Aslak Juuso & Jukka Liedes


Tapahtuman osoite