Kestävän kehityksen kompassi.

Elävä perintö ja kestävän kehityksen kompassi

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa käytännössä? Miten se voidaan ottaa paremmin huomioon työssä elävien perinteiden kanssa? Lataa tästä maailmanmaineeseen noussut työkalumme - se on käännetty jo 15 kielelle!

Aineettomalla kulttuuriperinnöllä voi olla vahva rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Suomessa on kehitetty konkreettinen työkalu kestävän kehityksen ja elävän perinnön ulottuvuuksista keskustelemiseen. Voit tulostaa työkalun tältä verkkosivustolta ja käyttää sitä keskustelun herättämiseen - olipa kyse sitten oman työn, harrastuksen tai organisaation toiminnan analysoinnista. Toivomme, että työkalua käytetään ympäri maailmaa!

Kompassissa kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) on jaettu kahdeksaan aihealueeseen, joissa kussakin on kolme kysymystä. Voit esimerkiksi pohtia tietyn asian tai organisaation vuorovaikutusta, osallisuutta tai luontosuhdetta ja miettiä, miten toimintaa voisi keskustelussa syntyneiden oivallusten avulla kehittää. Kompassi on keskustelun ja kehittämisen työkalu.

Kuinka kompassia käytetään?

1. Valitse itseäsi kiinnostava aineettoman kulttuuriperinnön ilmiö.

2. Tutki kestävän kehityksen teemoja kompassin ulkokehältä.

3. Valitse sinua kiinnostava teemat ja tutustu sen sisältämiin kysymyksiin. Tarkastele valitsemaasi ilmiötä kysymysten kautta. Vältä itsestäänselvyyksiä ja yritä olla avarakatseinen.

4. Tutki niin monta teemaa kuin haluat. Voit myös luoda uusia kysymyksiä, jotka mielestäsi puuttuvat. Kirjaa ylös uudet, eteenpäin vievät ajatukset (1-3).


Lataa ja askartele oma kestävän kehityksen kompassi täältä (pdf).
Kompassi on levinnyt ympäri maailmaa ja löytyy nyt myös ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, norjaksi, italiaksi, venäjäksi, portugaliksi, bulgariaksi, luxemburgiksi, liettuaksi, kroatiaksi, espanjaksi, sloveniaksi, persiaksi ja ranskaksi.

Katso lyhyt esittelyvideo kompassin käyttämisestä täällä. (englanniksi). Katso myös inspiroiva ohjevideo miten kompassia voi soveltaa lasten kanssa.
Kompassin käyttöön liittyen järjestettiin englanninkielinen verkkotyöpaja loppuvuonna 2020. Katso tallenteet Elävä perintö Youtubesta (linkki työpajaosioon ja kestävän kehityksen esittelyyn).

Kompassi kehitettiin ja testattiin Suomessa syksyllä 2019 pidetyssä seminaarissa ”Living Heritage in the Nordic countries”. World Saving Clinicissä 50 osallistujaa testasi työkalua ja kehitti sitä edelleen. Kestävän kehityksen kompassi on kehitetty osana projektia Northern Dimension Partnership on Culture: “Creating new practises of sustainability - Cross-sectorial creativity in the era of climate change.” Hanke on luova vastaus kestävän kehityksen tukemiseen käyttämällä taidetta ja kulttuuria välineenä.

Tiimin jäseninä olivat Museovirasto (Leena Marsio), Taiteen edistämiskeskus (Antti Huntus, Aura Seikkula), Tulevaisuuden tutkimuskeskus / Turun yliopisto (Katriina Siivonen), Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura (Ira Vihreälehto ja Hanna Lämsä), Suomen kansanmusiikki-instituutti ry (Matti Hakamäki) sekä Humap (Vesa Purokuru).

Lisätietoja
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi
Antti Huntus, Taiteen edistämiskeskus, antti.huntus@taike.fi