Kompassi1

Elävä perintö ja kestävän kehityksen kompassi

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa käytännössä? Miten se voidaan ottaa paremmin huomioon työssä elävien perinteiden kanssa? Lataa tästä uusi työkalu.

Aineettomalla kulttuuriperinnöllä voi olla vahva rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Suomessa on kehitetty konkreettinen työkalu kestävän kehityksen ja elävän perinnön ulottuvuuksista keskustelemiseen. Voit tulostaa työkalun tältä verkkosivustolta ja käyttää sitä keskustelun herättämiseen - olipa kyse sitten oman työn, harrastuksen tai organisaation toiminnan analysoinnista. Toivomme, että työkalua käytetään ympäri maailmaa!

Kompassi kehitettiin ja testattiin Suomessa syksyllä 2019 pidetyssä seminaarissa ”Living Heritage in the Nordic countries”. World Saving Clinicissä 50 osallistujaa testasi työkalua ja kehitti sitä edelleen. Kestävän kehityksen kompassi on kehitetty osana projektia Northern Dimension Partnership on Culture: “Creating new practises of sustainability - Cross-sectorial creativity in the era of climate change.” Hanke on luova vastaus kestävän kehityksen tukemiseen käyttämällä taidetta ja kulttuuria välineenä.

Kuinka kompassia käytetään?

1. Valitse itseäsi kiinnostava aineettoman kulttuuriperinnön ilmiö.

2. Tutki kestävän kehityksen teemoja kompassin ulkokehältä.

3. Valitse sinua kiinnostava teemat ja tutustu sen sisältämiin kysymyksiin. Tarkastele valitsemaasi ilmiötä kysymysten kautta. Vältä itsestäänselvyyksiä ja yritä olla avarakatseinen.

4. Tutki niin monta teemaa kuin haluat. Voit myös luoda uusia kysymyksiä, jotka mielestäsi puuttuvat. Kirjaa ylös uudet, eteenpäin vievät ajatukset (1-3).


Lataa kestävän kehityksen kompassi täältä (pdf).

Tiimin jäseninä olivat Museovirasto (Leena Marsio), Taiteen edistämiskeskukses (Antti Huntus, Aura Seikkula), Tulevaisuuden tutkimuskeskus / Turun yliopisto (Katriina Siivonen), Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura (Ira Vihreälehto ja Hanna Lämsä), Suomen kansanmusiikki-instituutti ry (Matti Hakamäki) sekä Humap (Vesa Purokuru).


Lisätietoja

Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio (at) museovirasto.fi

Antti Huntus, Taiteen edistämiskeskus, antti.huntus (at) taike.fi