Karjalanpiirakoita leivotaan Uudenmaan Marttojen työpajassa Helsingissä.

Hae korkeakouluharjoittelijaksi elävän perinnön tiimiin Museovirastossa!

Tule mukaan tekemään Elävän perinnön teemavuotta 2023! Museoviraston Museoalan kehittäminen-yksikkö hakee korkeakouluharjoittelijaa kolmeksi kuukaudeksi kansainvälisen jaostoon. Hae 19.1 mennessä.

Korkeakouluharjoittelijan työtehtäviin kuuluu erityisesti Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimukseen liittyvät tehtävät. Keväällä 2023 harjoittelijan tehtäviin kuuluu erityisesti Elävän perinnön teemavuoden viestintään ja organisointiin liittyvät tehtävät. Harjoittelija osallistuu myös Elävän perinnön kansallisen luettelon hakukierrokseen liittyvään työhön. Kevään aikana järjestetään myös useita tapahtumia ja webinaareja.

Harjoittelija avustaa myös Euroopan kulttuuriperintötunnukseen liittyvissä työtehtävissä. European Heritage Label on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi, johon Suomi liittyi vuonna 2018. Euroopan komissio on myöntänyt tunnuksia 60 kohteelle 20 eri maassa.

Olet etsimämme henkilö, mikäli
- olet loppusuoralla kulttuuriperintöalaan liittyvissä tai sivuavissa opinnoissa
- omaat hyvät verkostoitumis- ja viestintätaidot ja olet sujuva kirjoittaja
- osaat käyttää monipuolisesti verkkomediaa, päivittää sivustoja ja somealustoja
- omaat kokemusta järjestötyöstä tai tapahtumatuotannosta
- olet reipas ja itsenäinen työntekijä, etkä pelkää tarttua uusiin haasteisiin
- ja vieläpä kiinnostunut opintojesi, harrastusten tai aiemman työkokemuksesi kautta kulttuuriperinnöstä

Korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluu:
- toimeenpanoon liittyvää viestintää, kuten verkkosivustojen ja wikiluettelon toimittamista
- yhteydenpitoa eri toimijoihin
- materiaalien tuottamista ja koostamista (verkko- ja printtiaineistot)
- webinaarien ja työpajojen järjestelyä ja muuta verkkotapahtumiin liittyvää toimintaa

Ajankohta ja kesto: Harjoittelu alkaa viimeistään 30.1.2022. Kesto 3 kk. Haku sulkeutuu 19.1 klo 16.00.

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1500 euroa/kk

Harjoittelijoiden määrä: 1

Sijainti: Museovirasto, Helsinki, osin etätyönä

Lähetä hakemus sähköpostitse tai kysy lisää!

Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto
leena.marsio(at)museovirasto.fi +358 29533 6017

www.aineetonkulttuuriperinto.fi
Elävän perinnön wikiluettelo
www.kulttuuriperintotunnus.fi