ImmateriElla kulturarv

Suomeksi | In English

1 Nyppyrit2 Siirtolapuutarha3 Tango4 Veneilijy5 Vappu6 Wanhat7 TyyhevonenFacebook-logo

YouTube-logo

LÄR

 Unescos konvention


Konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet godkändes av UNESCOs generalförsamling 2003. Konventionen trädde i kraft i Finland i 2013. För ögonblicket har 177 av Unescos medlemsstater inklusive alla nordiska och baltiska länder anslutit sig till konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Konventionen har som mål att främja tryggandet av immateriella kulturarv, garantera att olika lokalsamhällens, gruppers och individers immateriella kulturarv respekteras, öka medvetenheten om betydelsen av immateriella kulturarv på lokal, nationell och internationellt nivå och på så sätt även stärka ömsesidigt samförstånd samt erbjuda internationellt samarbete och dito hjälp.

De bindande artiklarna i Unescos konvention om det immateriella kulturarvet innefattar att det nationella immateriella kulturarvet förtecknas. Detta innebär att konventionsstaterna i samarbete med lokalsamhällen, grupper och medborgarorganisationer ska identifiera och definiera de olika elementen av de immateriella kulturarv som förekommer inom deras områden. Upprättandet av en eller flera nationella förteckningar ligger på avtalspartens dvs. statens ansvar. Museovirasto logo sv