ImmateriElla kulturarv

Suomeksi | In English

1 Nyppyrit2 Siirtolapuutarha3 Tango4 Veneilijy5 Vappu6 Wanhat7 TyyhevonenFacebook-logo

YouTube-logo

LÄR

 Nationella förteckningen över levande kulturarv


 

Undervisnings- och kulturministeriet i Finland har valt 52 element till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet i December 2017. Den nationella förteckningen kompletteras regelbundet och nästa gång man kan ansöka om införande i förteckningen är tidigast 2019. Nationella förteckningen är en del av implementering av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, som Finland ratificerades år 2013.

Olika former av det immateriella kulturarvet finns rikligt representerade i den nationella förteckningen över det levande kulturarvet och med finns objekt från nästan hela Finland. I den nationella förteckningen finns flera festtraditioner, bland annat att lägga ut ljus på begravningsplatser på julaftonen, utlysningen av julfriden i Åbo, magisterpromoveringen och bränning av påskbrasor. En stor grupp utgörs av olika hantverkstraditioner: glasblåsning, korsnäströjan och tillverkning av folkdräkter. Naturrelaterade objekt finns det flera av i förteckningen: svampplockning, bygge av och segling med klinkbyggda båtar samt Tornedalens älvfiskekultur. Scenkonst finns också representerat: fiolspel från Kaustby, tango, romernas sångtradition, menuetten och logdanser. Förteckningen omfattar även mattraditioner, spel och muntliga traditioner.

Valet till Nationella förteckningen över det levande kulturarvet är ett erkännande för föreningar som bedriver verksamhet förknippad med traditionerna. Förteckningen ökar traditionernas synlighet. Samtidigt är den ett steg närmare ett erkännande på internationell nivå.

Den nationella förteckningen över det levande kulturarvet baseras på förslag från Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet. Förslagen har även bedömts av aktörer inom olika branscher.


Bakgrunden till den nationella förteckningen är Wikiförteckningen över det levande arvet, till vilken man kan ansöka kontinuerligt. Wikiförteckningen omfattar redan 140 artiklar från fler än 200 aktörer på fem olika språk. Från den nationella förteckningen är det möjligt att senare ansöka till Unescos internationella listor  över det immateriella kulturarvet.


Här hittar du dokument över förteckningen med information om alla elementer.

 Museovirasto logo sv