ImmateriElla kulturarv

Suomeksi | In English

1 Nyppyrit2 Siirtolapuutarha3 Tango4 Veneilijy5 Vappu6 Wanhat7 TyyhevonenFacebook-logo

YouTube-logo

LÄR


KontaktuppgifterLeena Marsio
Specialsakkunnig
Museiverket
leena.marsio[at]
museovirasto.fi
+358 295 336 017

Pirjo Hamari
Utvecklingsdirektör
Museiverket
pirjo.hamari[at]
museovirasto.fi
+358 295 336 005

Mirva Mattila
Överinspektör
Undervisnings- och kulturministeriet
mirva.mattila[at]
minedu.fi
+358 295 330 269GENOMFÖRANDET I FINLAND


Finland godkände Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2013. Konventionen antogs år 2003 av Unescos generalkonferens. Museiverket har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet berett en Plan för nationellt genomförande av konventionen (2015) och Åtgärdsprogrammet 2016-2018 (2016). En nu åtgärdsprogrammet 2019-2022 är på väg.

Konventionens anda förutsätter att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av det immateriella kulturarvet. Därför föreslår man att konventionen nationellt genomförs genom nätverksverksamhet och framhäver att lokalsamhällen och intressentgrupper deltar i arbetet.

För genomförandet av konventionen bildas ett nationellt aktörsnät med branschspecifika och spontantetablerade kretsar i centrum. Undervisnings-
och kulturministeriet tillsatte en expertgrupp för det immateriella
kulturarvet
i september 2014. Gruppen tjänstgör som stöd för genomförandet av konventionen och som expert i frågor kring det immateriella kulturarvet.

Konventionen omfattar även att det upprättas en förteckning över det immateriella kulturarvt. I Februari 2016 öppnas en wiki-förteckning över levande kulturarv. Mälet och syftet med förteckningen är att tillsammans med olika grupper, föreningar och andra organisationer samla information och pä ett omfattande sätt presentera det levande immateriella kulturarver i Finland. Det finns redan 140 artiklar från över 200 grupper i fem olika språk! Se på alla artiklar här.


Se på videon om konventionsarbetet i Finland (15 mins på engelska)

 Museovirasto logo sv