ImmateriElla kulturarv

Suomeksi | In English

1 Nyppyrit2 Siirtolapuutarha3 Tango4 Veneilijy5 Vappu6 Wanhat7 TyyhevonenFacebook-logo

YouTube-logo

LÄR

 SEMINARIUM
Levande muntligt arv – från ordspråk till sånger på slang


Onsdagen den 15 november 2017 kl. 10.00–16.00
Finska litteratursällskapets festsal
Regeringsgatan 1, Helsingfors


Vad är dagens muntliga arv? Hur kan det värnas om det muntliga arvet? Hur sparar arkiven det muntliga arvet tillsammans med utövarna? Hurdana objekt kan man ansöka om att tas upp i Finlands eller Unescos förteckning över immateriella kulturarv? Vad gör man i det svenska Sagomuseet?


Finland undertecknade 2013 Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Det immateriella kulturarvet är ett levande arv som är närvarande i människornas vardag. Det kan vara t.ex. muntlig tradition, scenkonst, ritualer och ceremonier, information och kunskaper som rör naturen eller hantverksfärdigheter.


Seminariet Levande muntligt kulturarv samlar ihop en bred rad aktörer och aktiva inom branschen för att diskutera vad det muntliga arvet i dagens Finland innebär. På seminariet berättar vi närmare om Unescos konvention samt Wikiförteckningen över det levande kulturarvet. Dagen erbjuder ett färgrikt informationspaket om dagens muntliga traditioner och de aktörer som sysslar med dem.


Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla, och man hoppas att det når ut på bred front till kulturområdets aktörer, organisationer, forskare, arkivfältet och studerande. Seminariet hålls på finska och svenska. På grund av kaffeservering ber vi deltagarna att anmäla sig senast den 9 november via länken. https://www.webropolsurveys.com/S/7AECFA8321A0CAAB.par

 


Seminariet är ett samarbete mellan Museiverket, Finska litteratursällskapet, Svenska Litteratursällskapet i Finland samt Institutet för de inhemska språken.


PROGRAM

9.30 Kaffe och anmälning
10.00 Seminaarin avaus, Tuomas M.S. Lehtonen, Suomalaisen kirjallisuuden seura
10.10 Unescon sopimus ja elävä kulttuuriperintö, Leena Marsio, Museovirasto
10.30 Mitä on suullinen perinne? Anne Heimo, Turun yliopisto
10.50 Paikannimet osana kulttuuriperintöämme. Kokoelmat pian verkossa kaikkien käytössä, Toni
Suutari, Kotimaisten kielten keskus
11.05 Muistikossa koululaiset ovat kulttuuriperinnön tuottajia ja hyödyntäjiä, Kati Mikkola,
Suomalaisen kirjallisuuden seura
11.20 Det var en gång… Meg Nömgård, Sagomuseet i Ljungby (SE)
11.40 Frågor och diskussion
12.00 Lunchpaus (självkostnad)

13.00 Sukelluksia suulliseen perinteeseen (5 x 10 min)
• Lauluja stadin slangilla, Anna E. Karvonen, muusikko
• Rap-lyriikkaa ja loruleikkejä - Tämän päivän nuorten ja lasten suullinen perinne, Karoliina Suoniemi, Taiteen edistämiskeskus
• Kaupunkikävelyllä Kalliossa. J. K. Harju ja laitapuolen Helsinki, Heli Paakkonen, tutkija FM
• Ordspråken – urgamla, utslitna, men toppaktuella, Carola Ekrem, Svenska litteratursällskapet i Finland
• Ho segär to tå? – dokumentation av svenskt talspråk i Finland, Sara Rönnqvist, Svenska litteratursällskapet i Finland

14.00 Kaffepaus
14.30 Workshops
1. Mitä on elävä suullinen perinne? (Lauri Harvilahti ja Risto Blomster)
2. Kieli elää käytössä. Suullisen perinteen vaalimisen monet muodot. (Pirkko Nuolijärvi ja Elisa Stenvall)
3. Näkyvyyttä ja jakamisen iloa. Mitä suullisia perinteitä wikiluetteloon tai Unescon luetteloihin? (Leena Marsio ja Karoliina Suoniemi)

15.30 Genomgång av workshops och sammanfattning
15.50 Seminaarin päätössanat, Sirkka-Liisa Mettomäki, Suomalaisen kirjallisuuden seura
16.00 Seminariet avslutas

Ordförande under dagen är Sirkka-Liisa Mettomäki från Finska litteratursällskapet.

Mer information
Leena Marsio, specialsakkunnig, Museiverket,
leena.marsio(at)museovirasto.fi, 029533 6017

Sirkka-Liisa Mettomäki, kommunikationschef, Finska litteratursällskapet, sirkka-liisa.mettomaki(at)finlit.fi, Mob. 040 580 4964.

 Museovirasto logo sv