ImmateriElla kulturarv

Suomeksi | In English

1 Nyppyrit2 Siirtolapuutarha3 Tango4 Veneilijy5 Vappu6 Wanhat7 TyyhevonenFacebook-logo

YouTube-logo

LÄR

 Enkät: åtgärdsprogrammet för det immateriella kulturarvet 2019–2022


Museiverket och expertgrupp för det immateriella kulturarvet håller som bäst på att utforma åtgärdsprogrammet för det immateriella kulturarvet för åren 2019–2022. Som stöd för förverkligandet samlar vi information om verksamheten kring det immateriella kulturarvet och kartlägger era synpunkter och behov. På Museiverket använder vi under våren detta material som stöd i arbetet med att upprätta programmet för den kommande fyraårsperioden.


Med denna enkät försöker vi nå frivilligorganisationer, institut och andra aktörer i Finland vars arbete och nätverk har anknytning till det immateriella kulturarvet. Vi hoppas att du vidarebefordrar meddelandet i ditt nätverk och ditt samfund till alla aktörer som du anser vara relevanta. Det är även möjligt att svara anonymt på enkäten. Vi informerar om resultaten på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera informanternas identitet.


Enkäten på svenska hittar du här  https://www.webropolsurveys.com/S/0925115DA2D311A2.par
Vi vill ha ditt svar före den 5 juni 2019.


Länken till enkäten är densamma för alla informanter. Enkäten ska fyllas i på en gång, det är med andra ord inte möjligt att spara enkäten och fortsätta senare. You can also respond in English. Du kan läsa igenom frågorna i förväg Webropol.


Mer information om det immateriella kulturarvet, Unescos konvention och arbetet i anknytning till den hittar du på Museiverkets webbplats http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/index, wikiförteckningen över det levande kulturarvet https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/ samt webbplatsen för läromaterial http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/. Mer information om Unescos arbete med denna konvention hittar du här: https://ich.unesco.org/


Mer information om enkäten kan du få av Museiverkets specialsakkunnig på adressen leena.marsio(at)museovirasto.fi, tfn 0295 336 017


Dina svar är viktiga för oss! Tack för samarbetet!

 Museovirasto logo sv