Aineeton kulttuuriperintö På svenska | In English

1 Nyppyrit2 Siirtolapuutarha3 Tango4 Veneilijy5 Vappu6 Wanhat7 TyyhevonenFacebook-logo

YouTube-logo

OPI
 Unescon luettelot


Unesco ylläpitää sopimukseen liittyen kahta aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa sekä hyvien suojelukäytäntöjen rekisteriä.  Luetteloiden avulla halutaan tuoda näkyvyyttä elävälle perinnölle eri puolilla maailmaa ja jakaa hyviä käytäntöjä maiden kesken.

1. Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelon

(The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) tarkoituksena on paremman näkyvyyden ja yleisen tietoisuuden nostaminen sekä kulttuurista moninaisuutta kunnioittavan vuoropuhelun edistäminen. Tällä laajimmalla listalla on 399 kohdetta.

2. Kiireellistä suojelua vaativan aineettoman kulttuuriperinnön luettelon

(List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding) päämääränä on asianmukaisten suojelutoimien toteuttaminen jäsenmaiden hakemien kohteiden osalta. Luetteloon pääseminen edesauttaa kansainvälistä yhteistyötä suojelutoimenpiteiden toteuttamiseksi. Yhteensä listalla on tällä hetkellä 52 kohdetta.

3. Hyvien suojelukäytäntöjen rekisteri

(Register of Good Safeguarding Practices) sisältää ohjelmia ja hankkeita aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Nämä käytännöt toteuttavat esimerkillisesti sopimuksen periaatteita ja tavoitteita sekä ottavat huomioon kehitysmaiden erityistarpeet. Yhteensä tässä rekisterissä on 19 ohjelmaa, hanketta ja aktiviteettia.


Unescon sopimukseen kuuluvat jäsenmaat voivat esittää kohteita Unescon luetteloihin. Luettelossa olevista kohteista löytyy tietoa, kuvia ja videoita.


Suomi valmistautuu esittämään kahta kohdetta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Ensimmäisenä kohteena esitetään haettavaksi saunomista ja toisena kohteena Kaustislaista viulunsoittoa. Lue lisää täältä. Esitettävien kohteiden tulee sisältyä Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Lisätietoa luetteloinnista Suomessa löytyy täältä.


Unescon sivuilta löytyy tietoa kansainvälisen hakuprosesin kulusta, aikatauluista ja kriteereistä.

 
Museovirasto logo fi