Aineeton kulttuuriperintö På svenska | In English

1 Nyppyrit2 Siirtolapuutarha3 Tango4 Veneilijy5 Vappu6 Wanhat7 TyyhevonenFacebook-logo

YouTube-logo

OPI
 Suullisen perinteen rinki


Suullinen perinne on elävää perinnettä, joka ei kuulu vain menneeseen aikaan. Uutta suullista perinnettä syntyy koko ajan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kaikilla elämänaloilla ja monenlaisissa tilanteissa.


Maaliskuussa 2018 perustettiin suullisen perinteen rinki, jonka toimintaa lähtee koordinoimaan Kalevalaisten Naisten Liitto. Perustamiskokouksessa mukana oli tarinankertojia, yhdistysaktiiveja, arkistoammattilaisia ja tutkijoita. Läsnä oli edustajia kymmenestä organisaatioista: Kalevalaisten Naisten Liitto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet i Finland, Kotimaisten kielten keskus, Itä-Suomen yliopisto, Runolaulu-Akatemia, Talonpoikaiskulttuurisäätiö, Käpylä-Seura, Samova ry sekä Museovirasto. Myös muut alan toimijat ovat tervetulleita ringin toimintaan.


Suullisen perinteen rinki vie Unescon sopimuksen toimeenpanoa eteenpäin omalla toimialallaan. Se toimii koordinoivana elimenä ja risteyspaikkana, joissa alan perinteen harjoittamisesta, siirtämisestä, koulutuksesta, tutkimuksesta, dokumentoinnista ja tallentamisesta vastaavat toimijat voivat kohdata.


Ringin suunnitelmissa on laaja tarinoita ja tarinoimista käsittelevä kampanja, joka käynnistetään Kalevalan päivän aattona 27.2.2019. Tapahtuma järjestetään Kansalllismuseossa, ja koko tapahtuma kiertyy tarinoiden ja tarinakahviloiden ympärille. Uutta suullista perinnettä ja uusia tarinoita syntyy koko ajan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tätä perinnettä ja erityisesti tarinoita tämän päivän moninaisesta Suomesta nostetaan esiin tällä kampanjalla.


Ringin kautta voidaan myös levittää tietoa Elävän perinnön wikiluettelosta, johon yhteisöjen ja ryhmien toivotaan kirjoittavan elävästä perinnöstään. Vuonna 2016 avatusta luettelosta löytyy jo 130 esimerkkiä yli 180 taholta viidellä eri kielellä. Suullisia perinteitä luettelosta löytyy mm. laihialainen nuukuus, runolaulu sekä Matti ja Teppo-vitsit. Elävän perinnön wikiluetteloon etsitään jatkuvasti uusia esimerkkejä myös suullisen perinteen alalta.


Aiemmin rinkejä on perustettu käsitöiden, luonnon sekä kansanmusiikin ja kansantanssin aloille.


Lisätietoja

Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto leena.marsio(at)museovirasto.fi puh. 029 533 6017


Sirpa Huttunen, toiminnanjohtaja, Kalevalaisten Naisten Liitto, sirpa.huttunen(at)kalevalaistennaistenliitto.fi puh. 050 520 1314

 
Museovirasto logo fi