Aineeton kulttuuriperintö På svenska | In English

1 Nyppyrit2 Siirtolapuutarha3 Tango4 Veneilijy5 Vappu6 Wanhat7 TyyhevonenFacebook-logo

YouTube-logo

OPI
 Elossa - luonto ja elävä kulttuuriperintö

Museovirasto 2017, 108 s., ISBN 978-951-616-289-1
Lataa julkaisu (7 MB)


Luonto on suomalaisille tärkeä identiteetinrakentaja, virkistyspaikka ja resurssi. Luontoon liittyy valtavasti elävää aineetonta kulttuuriperintöä, joka kumpuaa ihmisten suhteesta luontoon ja paikasta maailmankaikkeudessa. Uuden ”Elossa - luonto ja elävä kulttuuriperintö” -verkkojulkaisun yhdeksän asiantuntija-artikkelia kuvaavat tämä luontosuhteen eri puolia. Julkaisu on vapaasti ladattavissa Museoviraston verkkosivuilla.


Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittäviä taiteita, juhlaperinteitä, käsityötaitoja tai luontoon ja maailmankaikkeuteen liittyvää tietotaitoa. Suomalaisten elämässä luonto on edelleen tärkeässä osassa sekä harrastuksena että työnä.


Mökkeily on merkittävä luonnon virkistyskäytön muoto ja siihen liittyy paljon eläviä perinteitä ja käsityksiä. Suhde metsään on pysynyt vahvana samoin talkooperinne. Sadat yhdistykset ja tuhannet aktiiviset kansalaiset hoitavat ja hyödyntävät kulttuuriympäristöään mm. järvien hoitokalastuksella, niittämällä, siivoamalla ja pusikoita raivaamalla.


Perinnehoitoja, perimätietoon ja pitkään kokemukseen perustuvia kansanparannustaitoja, on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Saunomisen ja hieronnan lisäksi Suomessa harjoitetaan edelleen mm. jäsenkorjausta ja märkäkuppausta. Puutarhojen vanhojen perinnekasvien sekä villivihannesten ja -yrttien harrastus on kokenut uuden nousun.


Julkaisussa kuvataan myös saamelaisten luontosuhdetta ja luontoon liittyvää tietoa ja niitä haasteita, joita muuttuva ilmasto, globalisaatio sekä yhteiskunnalliset ja saamelaisyhteisön muutokset aiheuttavat perinteiselle tiedolle.
 
”Elossa - luonto ja elävä kulttuuriperintö” -verkkojulkaisu on osa aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn Unescon yleissopimuksen (2003) toimeenpanotyötä. Verkkojulkaisun taustalla on luontorinki, joka on yksi sopimuksen toteuttamiseksi perustetuista monialaisista toimijaverkostoista.


SISÄLLYSLUETTELO


  • Johdanto - Leena Marsio, Aura Kivilaakso
  • Luonnossa virkistäytyminen pitää yllä yhteyttä luontoon ja kulttuuriperintöön - Tuija Sievänen
  • Vapaaehtoiset hoitavat kulttuuriympäristöämme ja huolehtivat samalla hyvinvoinnistamme – Sini Hirvonen
  • Suomalainen mökkikulttuuri - Kati Pitkänen
  • Eläviä suhteita metsään ja perintöön - Airi Matila, Reetta Karhunkorva, Leena Paaskoski
  • Suojeleva harrastus - Ilona Hankonen
  • Kotiseutujen rakkaat perinnekasvit – Maarit Heinonen
  • Hortan viemä – Kun jokainen hortoilu tarjoaa elämyksen - Heidi Junkkari
  • Perinnehoidot Suomessa - Päiviö Vertanen
  • Saamelaisten perinteinen tieto muuttuvassa ilmastossa ja globaalissa maailmassa – Klemetti Näkkäläjärvi

 
Museovirasto logo fi